Sunday, February 5, 2012

PERANGILAH AKIDAH MEREKA

Perangilah Akidah Mereka

Raja Peranchis Louis IX
Raja Perancis Louis IX,
(Zaman Perang Salib)

“Jika kamu ingin mengalahkan umat Islam jangan memerangi mereka hanya dengan senjata saja, kerana kamu telah kalah dihadapan mereka waktu kamu menggunakan senjata.
Namun perangilah “AKIDAH” mereka,

“Hancurkan pemikiran-pemikiran mereka”,

“Keluarkan dari dada-dada mereka semangat Islam”, jadikan mereka bodoh terhadap akidah Islam, kerana dalam akidahlah terletak “kekuatan Islam”, apabila akidah mereka telah keluar dari dada mereka maka mudah bagi kamu mengalahkan mereka, dengan senjata akan banyak merugikan kita namun dengan menyerang pemikiran mereka kita tidak akan rugi bahkan kaum muslimin akan rugi.”

Raja Perancis Louis IX,
(Zaman Perang Salib)

No comments:

Post a Comment